VČELKA sociální služby o.p.s., poskytuje podporu, pomoc a péči seniorům a osobám se zdravotním postižením i pomocí interaktivního stolku BeeTable.

Publikováno dne: 28. 8. 2020

Jednou z přidaných hodnot při poskytování péče je možnost bezplatného zapůjčení BEETABLETU.
BEETABLET je mobilní interaktivní dotykový stůl, který je vybaven online službami. Pomáhá našim klientům v rámci AKTIVIZAČNÍCH ČINNOSTÍ, které naše organizace poskytuje.
Jsem moc ráda, že Beetablety využívají při aktivizaci našich klientů i rodinní příslušníci. Například děti či vnoučata, na něm hrají se svou babičkou, či dědečkem hry, ukazují fotografie, pouští jim videa.
Do budoucna předpokládáme i zapojení zdravotní oblasti, která bude umožňovat distančně dohlížet na užívání léků, umožní měřit fyziologické funkce, usnadnění dostupnosti zdravotnických pomůcek a léků.

 

Celý článek zde:

https://www.helpnet.cz/monitoring-medii/spravnou-peci-seniorum-osobam-se-zdravotnim-postizenim-zajisti-profesionalni-pece-s