SENTABLE

Průvodce aktivním životem seniorů, jehož hlavním cílem je pomocí interaktivních stolů zprostředkovat důstojné a aktivní stáří seniorům

SenTable je patentovaný interaktivní dotykový stůl navržený na míru domovům pro seniory, pro stacionáře, nemocnice, terapeutické a aktivizační prostory nebo čekárny ambulancí.

SenTable nabízí klientům možnost zkvalitnění a zpestření jejich života a pobytu, a to prostřednictvím na míru vytvářených aplikací, které jim umožní celé spektrum aktivit – od zábavy, komunikaci, přes informační podporu po trénink kognitivních funkcí a různých individuálních a skupinových terapií.

Výhody

 • AKTIVIZACE SENIORŮ A ZKVALITNĚNÍ JEJICH ŽIVOTA
  naše unikátní produkty a jejich nastavené aplikace pomáhají seniorům aktivně prožít život a zabraňují sociální exkluzi
 • DŮLEŽITÁ SOUČÁST AKTIVIZAČNÍ TERAPIE
  senTable je nedílnou součástí individuální nebo skupinové práce s klientem / pacientem v rámci aktivizačních terapií
 • PROKAZATELNÁ POMOC SENIORŮM
  prokazatelným způsobem pomáhají zkvalitnit život, podporují kognitivní funkce, zlepšují komunikační dovednosti jednotlivých cílových skupin
 • JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
  senTable® je ovládaný pouhým dotykem. Jednoduchost ovládání seniorům umožňuje si jej velmi rychle osvojit a zvyknout si na pozitiva, která jim přináší.

Máte otázky? Kontaktujte nás.