KIDSTABLE

Pomocník pro zábavnou a efektivnější formu výuky a sociální integraci a rozvoj dětí
(včetně specifických vývojových poruch)

kidsTable je patentovaný moderní interaktivní dotykový stůl pro školní a speciální pedagogická zařízení, které dále rozvíjí a napomáhají k vylepšení stávající výuky žáků, a to nejen během vyučování,  ale i v průběhu přestávek či v rámci volnočasových aktivit (družina, zájmové kroužky apod.).

 

kidsTable nabízí dětem výbornou didaktickou a názornou pomůcku pro oživení vyučovacího procesu s možností celého spektra aktivit – od zábavných her a kvízů, přes školící programy či tématicky zaměřené informace.

 

Výhody

  • velký přínos pro děti se specifickými vývojovými poruchami pomocí jejich vícesmyslového oslovení a aktivního zapojení
  • zábavnější a efektivnější forma výuky s vysokou flexibilitou a možnostmi úprav obsahu dle potřeb pedagoga
  • stimulace a rozvoj tvořivosti a kreativity žáků; umožnění rychlých a častých změn druhů aktivit, což děti potřebují
  • zapojení žáků do spoluvytváření vyučovací hodiny a zvýšení jejich motivace a pozitivního vnímání učiva
  • bezpečná interaktivní platforma pro děti, kde nemohou otevřít neadekvátní obsah a mohou si užít své oblíbené programy a hry aniž by opustily bezpečné prostředí obsahu kidsTable

Máte otázky? Kontaktujte nás.